O firmie

Firma ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe została założona na początku 2006 r. integrując doradców małych i średnich przedsiębiorstw. Celem biznesowym było stworzenie pełnej oferty usług szkoleniowo-doradczych w zakresie optymalizacji decyzji biznesowych i sposobów ich finansowania.

ART OF FINANCE czyli SZTUKA FINANSOWANIA

Każda decyzja podejmowana przez organizacje pociąga za sobą definiowalne rezultaty i długookresowe skutki. Podjęcie optymalnej decyzji oraz organizacja zasobów, w szczególności finansowych to SZTUKA którą należy inicjować, kreować oraz ciągle udoskonalać.Firma ART OF FINANCE posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla MMŚP. Zespół AOF to 5 stałych pracowników oraz ok. 5 stałych doradców z 10- letnim doświadczeniem.

AOF samodzielnie świadczy usługi doradcze dla 80-100 firm rocznie, głównie w obszarach zarządzania, finansów i marketingu (w szczególności zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami i procesami). Forma doradztwa to zarówno konsultacje jak i opracowywanie strategii rozwoju. Zakres realizowanego doradztwa – od 1 h do 150 h/firmę. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji doradztwa w projektach m. in. doradztwo indywidualne dla firm (240 h) w projekcie „Na swoim lepiej” realizowanym w woj. śląskim w ramach PO KL 6.2 Zakres usług doradczych: prawo w małej firmie, księgowość i podatki, marketing w praktyce i skuteczna reklama, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Kolejnym projektem doradczym, realizowanym w ramach PHARE był projekt „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o trójsektorową współpracę w ramach grup partnerskich”. Zakres doradztwa wynosił 128 h (sesje strategiczne tworzenie programu rozwoju przedsiębiorstw Grupy Partnerskiej Zielony Rower oraz Naszyjnik Północy).

Dotychczasowi klienci usług doradczych AOF to m.in.: Best Pest, CAW Borek, Dematec, Elektromontaż Rzeszów, Grań, Kuman- Art. A- Z, Legra, Leniar, Mobifit.pl, OK System, Pasaż, Północ- Południe, Rabateo, Rezerweo, Tm- Via, Tor, Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Zetwu Inwest Logistics.

Usługi doradcze świadczone są również przez AOF dla takich instytucji jak: Krakowskie Biuro Festiwalowe; WSE im. ks. J. Tischnera; WSZiB w Krakowie; AGH; Politechnika Krakowska; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; MARR S.A. SIG, MISTIA.